uunio

convert구독자 5명 / 콘텐츠 0개
채널 소개

Q DAO Airdrop có giá trị lên tới 9 USDQ token (~ $ 9). Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn để kiếm 1 mã thông báo USDQ (~ $ 1) cho mỗi lượt giới thiệu, người bạn được giới thiệu cũng sẽ kiếm được 1 mã thông báo USDQ (~ $ 1). Về Q DAO Q DAO là một trong những loại tài sản ổn định phi tập trung. Stablecoin phi tập trung thứ hai trên Ethereum https://bounty.qdao.io/ref/461-507-853

채널에 콘텐츠가 없습니다.